Logowanie

Fbcomments Size2
+48 606 108 743
piątek 18 sierpień 2017

Zasady bezpieczeństwa

Napisał 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zasady bezpieczeństwa to zespół przepisów i norm postępowania w trakcie nurkowania, stosowanego sprzętu oraz maksymalnych głębokości, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo nurkowania oraz chroni nas od odpowiedzialności karnej.

1. zasady bezpieczeństwa określone przez prawo danego kraju. W Polsce jest to załącznik nr 5 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania (Dz. U. Nr 70 z 8 czerwca 2002 r., poz. 646),
2. zasady bezpieczeństwa określone przez organizacje nurkowe. Tu podam zasady bezpieczeństwa dwóch organizacji:
- CMAS posiada swoje zasady bezpieczeństwa w książeczce nurkowej na stronie 56 (w Polsce),
- PADI wymaga podpisania przed każdym kursem nurkowym ”Oświadczenia o zrozumieniu standardów i procedur bezpieczeństwa w nurkowaniu”
3. zasad bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej. Chodzi tu o zasady i sposoby postępowania, ogólnie przyjęte przez nurków.

Wskazówki bezpieczeństwa według CMAS
1. Być w dobrej formie.
2. Wybierać i oceniać miejsca do nurkowania z punktu widzenia bezpieczeństwa (stan wody, temperatura, przejrzystość, pływy).
3. Posiadać niezbędna ilość potrzebnego sprzętu, sprawnego i w dobrym stanie technicznym.
4. Sprawdzić ciśnienie napełnienia butli aparatu i właściwe działanie zaworu rezerwy.
5. Przewidzieć rezerwowy aparat jednobutlowy.
6. Oznakować obecność nurków flagą międzynarodowego kodu ”A” uzupełnioną flagą czerwoną z białym pasem po przekątnej.
7. Znać dokładnie znaki umowne płetwonurków. Być wyczulonym na sygnały dźwiękowe i świetlne.
8. Reagować na nie szybko i pewnie.
9. Nigdy nie nurkować samemu i pod wodą nie odłączać się od grupy.
10. Notować dokładnie wszystkie dane dotyczące nurkowania, a w szczególności godzinę zanurzenia, największą osiągniętą głębokość, początek wynurzenia, ewentualne przystanki dekompresyjne, godzinę wynurzenia.
11. Nie nurkować za wszelką cenę - zwracać uwagę na zatoki i błonę bębenkową.
12. Stosować, o ile to możliwe, czasy nurkowania niewymagające przystanków dekompresyjnych.
13. Wykonywać dla zasady podczas wszystkich nurkowań co najmniej jeden przystanek dekompresyjny 3-minutowy na głębokości 3-ch metrów.
14. Przestrzegać czas i głębokość przystanków dekompresyjnych. Uwzględniać poprawki wynikające ze wzniesienia n.p.m.
15. W przypadku zbyt szybkiego wypłynięcia (z pominięciem lub skróceniem dekompresji) zanurkować ponownie w jak najkrótszym czasie na głębokość równą połowie poprzedniej maksymalnej, i zatrzymać się tam na okres 5 minut, po czym wynurzać się przeprowadzając dekompresję wyznaczoną dla łącznego czasu nurkowania i maksymalnej głębokości pierwszego nurkowania.
16. W razie wypadku natychmiast uprzedzić lekarza specjalistę chorób nurkowych i odtransportować poszkodowanego do najbliższej komory dekompresyjnej.
17. Jeżeli nurek stwierdzi, że został pod wodą sam, powinien wynurzyć się niezwłocznie na powierzchnię przestrzegając podstawowe zasady bezpieczeństwa (prędkość wynurzania, dekompresji itp.).
18. Podanie znaku ”Jestem na rezerwie” stanowi dla całej grupy polecenie wynurzania się.
19. Podczas wynurzania należy zachować szybkość w/g tablic, swobodnie oddychać, nasłuchiwać i rozglądać się.
20. W sytuacji zagrożenia - zachować spokój, nie ulegać panice, zastanowić się.
Nurkuj korzystając bardziej z głowy, niż z płetw!
Planuj każde nurkowanie i nurkuj zgodnie z tym planem!

Zasady bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej
1. Nie nurkuj, jeżeli:
• nie masz ochoty na nurkowanie;
• czujesz się nienormalnie zmęczony lub znużony;
• masz problemy zdrowotne z nosem, uszami lub gardłem;
• odczuwasz nienormalne mrowienie lub swędzenie skóry;
• odczuwasz bóle stawów lub/i klatki piersiowej;
• masz objawy choroby o podłożu infekcyjnym;
• piłeś ostatnio alkohol lub zażywasz lekarstwa;
2. Na każdym nurkowaniu bezwzględnie należy posiadać:
• kamizelkę ratowniczo-wyrównawczą,
• alternatywne źródło czynnika oddechowego,
• sprawny przyrząd do monitorowania zapasu czynnika oddechowego - manometr,
• przyrządy do określenia, czasu nurkowania, max osiągniętej głębokości, nasycenia tkanek azotem (tabele, komputer)
3. Przed nurkowaniem w nieznanym miejscu sprawdź:
• lokalne przepisy dotyczące nurkowania,
• sprawdź jakie występują zagrożenia (prądy, pływy, niebezpieczne zwierzęta itp.)
• miejsce najbliższej komory dekompresyjnej oraz sposób dotarcia do niej - droga ewakuacyjna
4. Znaj znaki nurkowe i stosuj je bezwzględnie podczas wszystkich nurkowań. Upewnij się, czy nurkujące z tobą osoby też je znają i rozumieją we właściwy sposób.
5. Planuj razem z partnerem każde nurkowanie i nurkuj zgodnie z tym planem:
• nigdy nie przekraczaj swoich możliwości,
• poznaj dobrze obsługę i działanie własnego sprzętu i sprzętu partnera, zapoznaj partnera z swoim sprzętem,
• przed każdym nurkowaniem wykonaj sprawdzenie bezpieczeństwa
• oddychając sprężonym powietrzem nie nurkuj głębiej niż zalecają to przepisy danego kraju (w Polsce 50 metrów),
• staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie i zaczynaj od nurkowania na większą głębokość,
• staraj się wykonywać nurkowania nie wymagające stosowania przystanków dekompresyjnych,
• podczas każdego nurkowania nie wymagającego dekompresji zatrzymaj się przy wynurzaniu na głębokości 3 ÷ 6 metrów na okres 3 minut,
• jeżeli podczas nurkowania utracisz kontakt z partnerem lub z grupą, to rozglądnij się dookoła, możesz nawet popłynąć w stronę gdzie powinna być grupa, jednak jeżeli w ciągu 1minuty nie znajdziesz grupy wynurz się na powierzchnię z zachowaniem podstawowych zasad bezpiecznego wynurzania.
• zasady bezpiecznego wynurzania:
o nie przekraczaj prędkości wynurzania zalecanej przez stosowane tabele lub komputer nurkowy,
o pamiętaj o wydechu (udrożnieniu dróg oddechowych),
o zatrzymuj się na wymaganych przystankach dekompresyjnych
• ustal jasno z partnerami przed nurkowaniem co będzie decydowało o rozpoczęciu wynurzania - czas pobytu, wartość ciśnienia w butli, osiągniecie limitu bezdekompresyjnego, itp.
• znak partnera pod wodą o niedyspozycji fizycznej lub psychicznej jest nakazem do wspólnego wynurzenia się na powierzchnię.
6. Należy posiadać wiedzę (odpowiednie kursy, specjalizacje) i sprzęt odpowiedni do prowadzonych nurkowań (np. skafander dostosowany do temperatury wody).
7. Nurkuj zawsze w systemie pary nurkowej, co oznacza:
• minimalny skład zespołu nurkowego - 2 osoby;
• jedna osoba z pary przyjmuje na siebie obowiązki płetwonurka prowadzącego nurkowanie pod wodą,
• każda z osób tworzących parę nurkową musi w jednakowy sposób przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ponosi taką samą odpowiedzialność przy zapewnieniu drugiej osobie bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej;
8. Gdy nurkujesz z jednostki pływającej (łódź, jacht, kuter) to:
• zapoznaj się przed wejściem do wody z procedurą powrotu na jednostkę;
• upewnij się, czy podczas twojego pobytu pod wodą jednostka będzie stała na kotwicy, będzie się poruszała po akwenie, oraz czy załoga jednostki będzie w stanie udzielić ci pomocy (i jakiej), w sytuacji awaryjnej.
9. Jeżeli planujesz lot samolotem lub wyjazd w góry zaplanuj wystarczająco długą przerwę od ostatniego nurkowania. Kieruj się przy tym danymi z komputera nurkowego lub tabel dekompresyjnych. Ogólne zalecenia mówią aby przerwa nie była mniejsza niż 12 godzin.
10. Pamiętaj, że nie jesteś niezniszczalny.

Yeti

Swoje marzenia o nurkowaniu zrealizowałem w 2007 roku, od tego czasu każda wolną chwilę spędzam pod wodą. Koledzy z pracy powiedzieli że cały sprzęt nurkowy mam zawsze przy sobie :-) bo wychodzę z założenia że ocieplenie klimatu może zaskoczyć w każdej chwili.

Strona: mangrovecreative.com
DANE KONTAKTOWE

Diving Stars
Abu Ramada Street, Hurghada, Egypt

Egipt +20 1224 566 642
Polska +48 606 108 743
Niemcy +49 178 5263669
Wielka Brytania +44 770 691 5314

Email: office@diving-stars.com

Map
SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE
ZAPRENUMERUJ NASZ NEWSLETTER
Scroll to top